Wat Van Belang Is

 

De waarden en principes hieronder beschreven, vormen de basisstructuur van mijn leven en werk. Zij zijn het hart van wie ik ben en wat ik doe.

Enthousiasme of passie, is mijn meest waardevolle gids in mijn leven. Plezier hebben en vertrouwen ervaren in het lopen van een bepaald pad: het telkens opnieuw ontdekken van nieuwe ideeën en ervaringen. Ik bedoel enthousiasme verbonden met de realiteit en met het hart, niet het ‘we gaan ervoor wat het ook kost’.

Erkennen wat is is zoals een keerpunt; je kan nooit meer terug. Hier is waar verandering of transformatie start: op het diepe niveau van erkennen en accepteren. Bewust zijn van wat gebeurt, totaal toelaten dat het bestaat, in verwondering zijn voor dat facet van jezelf, het erkennen van de waarheid als ze boven tafel komt. Geen enkele verandering kan overleven als ze niet geboren wordt uit dit dieper kijken, onder de oppervlakte. Ongeacht of het iets betreft uit mijn persoonlijk leven dat ik wil veranderen, of iets uit de groep waartoe ik behoor of de wereld waarin we leven. Accepteren – en het niet-oordelen – brachten mij mildheid en onvermoede kwaliteiten.

Respect voor anderen en voor alle levensvormen werd geboren uit het accepteren van mijn kleine kantjes en mijn diep verborgen schaduwkanten. Het opende een weg naar nederigheid en het respecteren van verschillen in mensen, het maakte mij mogelijk om mijn geschiedenis en voorouders te eren.
Het toonde mij hoe ik onverbrekelijk verbonden ben met het verleden en de toekomst en met de hele wereld rondom mij.

Stilte en luisteren en aandacht geven, brengen mij veel ideeën en diepe inzichten. In de innerlijke stilte kan ik alle delen van mezelf uitlijnen en dan wordt een diepere waarheid toegankelijk. Een waarheid die meer verbinding heeft met het volle leven.
In de stilte kan je werkelijk aanwezig zijn. In de stilte wordt het duidelijk wat door jou heen aan het licht wil komen… je kan horen/voelen/zien/weten wat het leven van je wil…
En het diepe luisteren naar wat anderen mij aanbieden in feedback, is een grote bron gebleken voor mijn ontwikkeling.

Opschorten is voor mij een kernkwaliteit van wijsheid en leiderschap. In staat zijn om je huidige kaders van denken, voelen en doen in vraag te stellen. Als ik bereid was ze voor een tijdje op te schorten en nieuwe perspectieven te onderzoeken, groeide mijn wereldvisie, en werd mijn liefde en mededogen meer bereikbaar. Het grootste geschenk was een helderder beeld van mijn kernkwaliteiten en mijn positie in de wereld.

Mijn zieleimpulsen vertrouwen ook al lijken ze raar, of te sterk, of niet gepast, bracht me een meer vervuld leven. Het gaf me toegang tot veel plezier en diepe betekenis; vooral bracht het me helderheid welk pad te gaan, of tenminste de volgende stap.!

Schoonheid, zorg, aandacht… inderdaad de zachte waarden, maar o zo nodig om het leven, ons werk, de omgeving betekenisvol te maken. De schoonheid terug brengen in gesprekken en conversaties is erg belangrijk voor mij. Dan kan de uitwisseling van ideeën en meningen uitgroeien tot een hogere vorm van weten, wijsheid en actie.

Integratie zal een nooit eindigend verhaal zijn in mijn leven en werk. Allereerst wil mijn lichaam voelen, het wil elk interessant concept ervaren, zodat ik het kan be-leven in het hier en nu. Ik ben niet geïnteresseerd in gesprekken ‘over’ ideeën’; ik kijk altijd naar hoe ze werken, hier, nu, in deze moment van samenzijn met jou.
Ook integratie van het persoonlijke en collectieve: er kunnen eigenlijk geen echte grenzen ontdekt worden tussen beiden… Ook het integreren van real time en virtuele conversaties en gemeenschappen. Mijn leven zal mij nooit vervelen.