Systemische Opstellingen

Hoewel wij geleerd hebben en geneigd zijn in het Westen om naar de aparte dingen te kijken, bestaat elk ding,– krijgt het betekenis - slechts in relatie, in wisselwerking met andere dingen; ongeacht of we het nu hebben over mensen (en hun gezin van herkomst, hun vrienden, hun kinderen,... …), over planten (en de grond waarin ze groeien, de plaatselijke waterstand, het zonlicht, …); over een vogel (en zijn belagers, het aanwezige voedsel, het seizoen, …) of... Als we het ding beschouwen èn zijn relaties, hebben we het over een systeem. Alles kunnen we beschouwen als een systeem: bedrijven, organisaties, scholen, samenwerkingsverbanden, het gezin en de familie, ons innerlijk enz.

Doorzien welke dynamieken in een systeem aan 't werk zijn, is meestal niet eenvoudig; zeker niet als je er middenin staat. Naast de woorden die mensen spreken, of wat aan de oppervlakte te zien is, bespeuren we ook nog heel wat andere informatie. Deze systeeminformatie gaat over de (onbewuste) relaties, de onzichtbare verbindingen en wisselwerkingen. Deze informatie geeft een nieuwe dimensie van waaruit het systeem kan bekeken worden. Het opstellingenwerk is te gebruiken als een krachtig waarnemings- en veranderingsinstrument van systemen.

Ordeningen, dynamieken en symptomen in families en organisaties

Bert Hellinger ontdekte dat er basisprincipes of ordeningen in systemen werkzaam zijn:

1. Er bij horen, de ordening die ons bindt: iedereen heeft recht op een plek in het systeem
2. Hiërarchie of Volgorde: elke plek staat in een rangorde ten opzichte van elkaar
3. Geven en Ontvangen: geven en nemen dienen evenredig in balans te zijn.

Wanneer, om één of andere reden, één of meer van deze ordeningen in een systeem in de knel komen, ontstaan er een aantal dynamieken. De richting van die dynamieken is zodanig dat herstel van evenwicht in het systeem wordt nagestreefd en het voortbestaan van het systeem wordt veilig gesteld; maar wij zijn niet getraind om deze systemische dynamieken te herkennen en zien gedrag dat we niet begrijpen en niet kunnen veranderen.

Vanuit deze dynamieken ontstaan dan zogenaamde symptomen, zoals bijvoorbeeld (in organisaties):
- aan kracht verliezen
- gebrek aan leiderschap
- doelen niet halen
- hoog verloop in de organisatie
- conflicten tussen medewerkers, management of afdelingen
- gebrek aan koers en richting

Met een opstelling kunnen de onderliggende dynamieken aan het licht komen. Door recht te doen aan de ordeningen, komen oplossingen in beeld die het systeem ontspannen. Hierdoor zal de energie weer kunnen stromen en mensen in hun kracht komen om hun opgaven in de relatie, het gezin, de familie, de organisatie of andere groep te vervullen.

--------------------------------------

Op aanvraag kunnen Open Workshop voor Systemisch Werk overal doorgaan. Dit kan zowel rond persoonlijke, als rond werk en beroepsvragen gaan. Als je 10 à 12 mensen kan mobiliseren en een aangename ruimte hebt, kunnen we zoeken naar gepaste data.
Mail mij of bel 0473/50.21.76 voor verdere afspraken.


In Zemst (bij Mechelen) - Systemische Opstellingen

(zowel familie- als organisatieopstellingen kunnen aan bod komen)
georganiseerd door Bert Magnus

Avondworkshops op vrijdag: van 19.30u tot 22.30u, met een pauze tussenin. Drank en versnapering worden je aangeboden tijdens de pauze.

Volgende data: 10  maart, 7 april en 12 mei 2017

Plaats: Bij Bert Magnus, ’Huis van Vrede’, Bautelareweg 14, 1980 Zemst. Wegbeschrijving onderaan.

Kosten:
Deelname kost 30 euro per avond.

Inschrijving: 30 euro storten op rekeningnr. 734-0077747-59 met vermelding van je naam en data van de familieopstelling(en). Inschrijven kan tot 1 week vooraf. Je kan ook telefonisch inschrijven: 015/34 68 08, tussen 19u en 21u.
Inlichtingen inhoudelijk bij Ria Baeck : 0476/50.21.76

Wegbeschrijving:
Via de E19, afrit Zemst, richting Zemst volgen tot T-kruispunt.
Op het T-kruispunt naar rechts. Je bent nu op de Brusselsesteenweg.
Direct, na 50 meter: eerste straat links!
Volgen tot op kruispunt met Bakkerij Gunther. Daar links afslaan. Je rijdt nu op de Linterpoortenlaan.
Dan tweede straat aan je rechterkant (na huisnr 134 ), dit is de Bautelareweg.
Laatste huis aan je linkerkant is nr 14.
Welkom!


Volgende: Over mij

Vorige: Hosting en Begeleiding

Terug naar: Welkom