Systemische Benaderingen Van Leren En Opvoeden

Systemische Benaderingen van Leren en Opvoeden

De opvolging van dit werk is overgenomen door Ben Eyckmans, in het Systemisch forum leer- en opvoedingsthema's. Er wordt gewerkt aan een nieuwe website hiervoor.


Na twee succesvolle kennismakingsworkshops in het werkjaar 06-07, begint het systemische gedachtengoed door te dringen in kringen van onderwijs en opvoeding. Er zijn reeds verschillende kennismakingsworkshops - in korte of langere vorm - georganiseerd binnen scholen, netwerken en overlegplatforms. Er worden ook groepssupervisies - in-house - aangeboden die grotendeels steunen op dit gedachtengoed.


ENHANCING CHILDREN'S LEARNING

Met steun van de Nowhere Foundation, werd het ‘Enhancing Children’s Learning - Vergroten van het leervermogen van kinderen’-project in 2004 in Engeland opgezet om manieren van systemisch werken op scholen te onderzoeken en aan te bieden. Het starte met een actiegericht onderzoeksproject op 10 basisscholen in Wiltshire (GB) in de periode september 2004 tot oktober 2005.

Waar gaat dit eigenlijk over?

Systemische Benaderingen van Leren en Opvoeden gaat terug op de filosofie en de praktijk van het werken met ‘menselijke systemen’ zoals ontwikkeld door Bert Hellinger. Het verbreedt ook het werken met de emotionele intelligentie en de algehele zorgdoelstelling van scholen.

Fundamenteel is het doel om een beweging te stimuleren in onderwijzers en leerkrachten van de gewoonte om naar kinderen te kijken als individuen naar een visie die kinderen duidelijker ziet in de context van de verschillende systemen waar ze bij horen. Bijvoorbeeld: het kind en de leerkracht in de context van de klas, het kind in de context van hun familie, de school in de context van de gemeenschap en het verdere onderwijssysteem. Door het gebruik van simpele dingen kunnen onderwijzers en kinderen het hele systeem ‘tot zich nemen’, waardoor de verbindingen tussen de kinderen en de volwassenen, zowel binnen de school als in de gemeenschap, kan verhogen.

Meer specifiek willen we onderwijzers/leerkrachten helpen om:

De kloof tussen thuis en school te overbruggen, door:
• De voorrang van het familieleven van het kind buiten de school te erkennen en te respecteren.
• Duidelijker af te bakenen waar de invloed van een school stopt en die van het gezin start.

De klasgroep te ontwikkelen tot een lerende gemeenschap, door:
• Het toepassen van de kennis van de systemische ordeningen: erbij horen, geven en ontvangen, geschiedenis en hiërarchie.
• Het exploreren van sommige mogelijke onderliggende redenen voor storingen in de klas door middel van systemische toepassingen, bijv. representeren door het gebruik van objecten, mensen, papier...

Het verhogen van het algemeen welbevinden van de school waardoor kinderen efficiënter leren, door:
• Het perspectief veranderen van kijken naar ‘een probleem’ dat enkel behoort tot één kind, tot ‘een probleem’ dat door het hele systeem dient opgelost te worden. “Wat kunnen we daar aan doen?” in plaats van “Wat kan jij er aan doen?”
• Het ontwikkelen van een schoolgemeenschap die respectvol is naar verschillen en diversiteit.


Meer lezen over Enhancing Children's Learning Ndl
Er is een gratis DVD verkrijgbaar over dit project, geef een seintje aan Ben Eyckmans.


Volgende: Barrieres voor Leren Oplossen
Vorige: Stilte en Rust voor Gezondheid en Welzijn
Projectenlijst: Projecten
Terug naar: Welkom