Stilte En Rust Voor Gezondheid En Welzijn

Eind november '08 werd er een conferentie gehouden over het thema Stilte en Rust voor Gezondheid en Welzijn. Dit op initiatief en uitnodiging van Vlaams Minister voor Gezondheid, Welzijn en Gezin, Steven Vanackere, in samenwerking met Centrum Wearbeke.
Ik was gevraagd mee te werken aan de voorbereiding, opzet, en uitvoering van de dag omdat men wou experimenteren met een gezamenlijke dialoog met alle deelnemers uit het gehele werkveld. Iedereen was er over eens dat het een geslaagde dag was. De voormiddag was voorbehouden voor sprekers vanuit verschillende hoeken. De gezamenlijke dialoog startte in de namiddag.

 

Overzicht van de zaal terwijl iedereen in een diepgaand gesprek is rond één van de gestelde vragen. De vragen gingen van persoonlijke beleving tot maatschappelijke relevantie. Deelnemers wisselden van gesprekspartners/tafeltje tussen de gespreksrondes.
Vanuit je eigen beleving, wat wordt er mogelijk als er stilte en rust is?
Hoe kan stilte en rust de veerkracht van de samenleving vergroten?
Wat gaan we nu doen?

 

Eén van de kernbegrippen die naar voor kwam uit de dialoog is dat stilte en rust zorgt voor veerkracht in de samenleving.

 

Naarmate de oogst van de ideeën van de kleine tafeltjes in de zaal voor iedereen werd uitgesproken, werden de kernideeën samengebracht op het grote witte blad in een grote mindmap.

 

Eén van de belangrijkste bijdragen van de conferentie was dat stilte en rust als thema werkelijk op de kaart is gezet. Velen spraken over het geven van status aan stilte en rust; en er waren ontelbare ideeën van hoe dit in de praktijk er zou kunnen uitzien.

 

In oktober '09 wordt er een cahier uitgegeven met input van deze dag en ook van de gebruikte werkvorm. Meer informatie bij Dirk Sturtewagen van Centrum Waerbeke.

 


Volgende: Systemische Benaderingen van Leren en Opvoeden
Vorige: Herstel en Leefkwaliteit
Vorige: Levend Vlaanderen
Projectenlijst: Projecten
Terug naar Welkom