Spiral Dynamics

Leer- en ervaringsdag Dynamische Spiraal

een initiatief van Levend Vlaanderen / Art of Hosting

 

De kerngroep van Levend Vlaanderen biedt opnieuw een Leer- en Ervaringsdag aan! Deze keer rond het model van Spiral Dynamics. Vrijdag 17 februari 2012 (9.30u - 17u)
De Oude Abdij Kortenberg

 

Een bevrijdende visie op de evolutie van mens en maatschappij.
Een praktische taal voor het omgaan met verschillende waardesystemen.
Een basismodel voor het werken aan transitie.

 

Op deze leerdag maak je actief kennis met Spiral Dynamics, een theorie over de drijvende krachten in de ontwikkeling van mensen, organisaties en samenlevingen. Je (her)ontdekt het model zowel vanuit theorie als vanuit je eigen ervaring en leefwereld. Zoals elke leerdag van Levend Vlaanderen / Art of Hosting wordt dit ook weer een inspirerend netwerkmoment. Lees meer over Spiral Dynamics hieronder.

 

Programma
- Korte Presentatie van het model
– Mini-workshops: interactieve ontdekkingsreis doorheen de verschillende waardesystemen in kleinere groepen
– Pro Action Café: Spiral Dynamics toegepast op jouw persoonlijke vragen, projecten en plannen
– Synthese: samen kijken naar het nieuwe paradigma
Begeleiding door een team van Levend Vlaanderen met Rik Verschueren, Ria Baeck, Alain Van Echelpoel en Ivo Bols

 

Voor wie?
+ Voor wie meer wil weten over hoe individuen, groepen, organisaties en samenlevingen ontwikkelen.
+ Voor wie actief begaan is met de hedendaagse uitdagingen voor mens en maatschappij, zoals: ondernemers, beleidsmakers, opiniemakers, HR-experten, maatschappelijk werkers, vrijwilligers in diverse bewegingen, geëngageerden en begeleiders in verander- en transitieprocessen, leraren, pedagogen, interculturele communicatoren, …
+ Voor iedereen die gewoon zichzelf beter wil begrijpen.
Voorkennis is niet vereist.

 

Praktisch
Wanneer Vrijdag 17 februari 2012, 9u30 - 17u
Welkom vanaf 9u30 – Aanvang: 10u stipt.

 

Waar:De Oude Abdij – Abdijdreef 22, 3070 Kortenberg
Openbaar vervoer: Station Kortenberg - De Lijn 'Kortenberg Rijkswacht' op wandelafstand.
Wagen: E40 afrit Sterrebeek - E314 afrit Winksele

 

Prijs
Basisprijs: 120€ / incl. btw: 145,20 €
BasisprijsPlus: 180€ / incl. btw: 217,80 € De basisprijs vergoedt de voorbereidingstijd van de begeleiders niet. Dankzij de BasisprijsPlus draag je hieraan bij en bouw je ook mee aan een fonds voor mensen die willen deelnemen, maar het geld nu niet ter beschikking hebben.
BasisprijsMin: neem contact op met één van de organisatoren indien de basisprijs je zou beletten om deel te nemen.

 

Inschrijven
Schrijf je online in.

 


Hieronder wat meer informatie over het Spiral Dynamics model.

Op deze leerdag kan je actief kennis maken met 'Spiral Dynamics', een theorie of model over de drijvende krachten in de ontwikkeling van mensen, organisaties en samenlevingen.

 

Spiral Dynamics beschrijft hoe waardensystemen zich in personen, organisaties en samenlevingen ontwikkelen en evolueren naarmate de levensomstandigheden veranderen. In de evolutie van deze waardensystemen kan men een slingerbeweging zien tussen een 'ik-gerichtheid' en een 'wij-gerichtheid'. Zodoende ontstaat het beeld van evolutie in een 'dynamische spiraal'. In de tweede reeks blijkt de spiraal zich te herhalen, maar dan op een niveau waar zowel de individuele als de collectieve gerichtheid van mensen, organisaties en samenlevingen een fundamenteel egoïstische gerichtheid gaan overstijgen.

 

Met 'Spiral Dynamics' wordt het mogelijk om schijnbaar tegenstrijdige waarden en handelwijzen te benaderen als deel van een groter geheel. Je stapt uit 'de strijd om waarden'. Je leert de ander in zijn eigen waarden te herkennen en waarderen. Je ontwikkelt de kunst om een beroep te doen op de gezonde aspecten van elk waardesysteem.

 

Ben je een voortrekker in het werken met mensen en organisaties, dan kan Spiral Dynamics je een hart onder de riem steken en zelfs als een kompas dienen in deze woelige tijden. Het beschrijft immers ook een evolutie waarbij een steeds complexere wereld de transitie oproept naar een nieuwe reeks van waardensystemen die de verschillende waarden volwaardig integreert. 2012 op een andere manier bekeken!

 

De 'kleurige' Spiral Dynamics-taal is een handig instrument om mekaar voortdurend bij te staan in het ontdekken van eigen vooroordelen en eigen groeipunten met betrekking tot specifieke waardensystemen. Het helpt bij het zoeken naar de gepaste benadering van mensen met hun eigen waardensysteem. (Een voorbeeld: op welke manier breng ik het duurzaamheidsverhaal aan de man in de taal van verschillende waardesystemen?)

 

Tot slot: Spiral Dynamics is niet 'zaligmakend', maar het kan je wel helpen om mededogen en verdraagzaamheid actief en met onderscheidingsvermogen te gaan inzetten!

 

Let wel, dit is geen gecertifieerde Spiral Dynamics-training!


Volgende: Transitie Open Space
Vorige:
Terug naar: Welkom