Open Leerdag Art of Hosting juni '10

Open Leerdag Art of Hosting: Participatie werkt: altijd?!?

 

Hieronder vind je onze uitnodiging voor de eerste Open Leerdag rond Art of Hosting op vrijdag 11 juni: een kennismaking met AoH methodieken en inzichten, én directe mogelijkheid om dit te verbinden met je eigen praktijk.
Deze Leerdag mogen we beslist een succes noemen, een verslag vind je op
de nieuwe blog Levend Vlaanderen!
Een nieuwe Open Leerdag rond Transitie staat op stapel voor oktober '10.

We kijken uit naar je deelname!


Participatie werkt: altijd?!?

11 juni 2010

Open Leerdag

Art of Hosting Meaningful Conversations

De kunst om échte gesprekken op gang te brengen, te leiden en te dragen

Participatie is ‘in’. Maar werkt dit altijd zoals we zouden willen? Helpt participatie mensen om hun persoonlijke passie te verbinden met de nood die ze zien en ervaren in hun gemeenschap? Leidt dit tot actiever burgerschap? Stimuleert dit zelfsturend ondernemerschap? Verdwijnt de kloof tussen wij en zij? Ontstaat er cocreatief partnerschap? Wordt iedereen hier écht beter van? En wat met participatief leiderschap? Hoe leiden we mensen naar een nieuwe manier van samen bouwen en creëren? Hoe laten we dingen organisch groeien, waardoor het beste van mensen tevoorschijn komt?

Mensen bijeenbrengen en hen de ruimte geven om met elkaar te spreken over wat er werkelijk toe doet, ervaren we als een essentiële stap hierin. We nodigen daarom iedereen die met deze vragen begaan is uit voor een Open Leerdag.

 

Een dag om stil te staan en te ontdekken wat er nog meer mogelijk is, nu en in de toekomst. Een unieke kans om partners te vinden en elkaars klankbord te zijn. Om daarna nog beter te kunnen bouwen aan buurt, organisatie en samenleving.
Met als centrale vraag:
Hoe worden we samen beter in participatie die tot zinvolle actie leidt?

Het geheel kadert in de Art of Hosting. Dit is de roepnaam voor een set van methodieken, een trainingsprogramma en een internationaal netwerk van mensen die voortdurend participatie toepassen in leven en werk. Ook in Vlaanderen. Deze Open Leerdag richt zich tot mensen die een verschil kunnen maken, in het sociale en culturele werk, in het bedrijfsleven, het onderwijs, de welzijnssector, de lokale politiek, de gezondheidszorg, de eigen buurt… en die bereid zijn om van en met elkaar te leren. Op het programma:

 

o kennismaken met de filosofie en enkele methodieken van The Art of Hosting Meaningful Conversations www.artofhosting.org
o wat we leren hierover meteen toepassen en in de ervaring stappen
o ons laten inspireren door elkaars projecten en plannen

Graag tot vrijdag 11 juni!

Dirk, Erik, Ivo, Julie, Ria en Stien

 

Datum
Vrijdag 11 juni 2010, van 9.30u tot 17.00u

Begeleiding
Dirk Sturtewagen, Erik Mathijs, Ivo Bols, Julie Arts, Ria Baeck en Stien Michiels

Plaats
De Open Leerdag vindt plaats in La Foresta, dichtbij Leuven, een sobere plek in een aangename, groene omgeving.
Route en info: www.laforesta.be

Prijs
We gaan uit van het principe dat iedereen die wil komen, moet kunnen komen, en dat iedereen bijdraagt vanuit eigen kunnen. Dit betekent dat we experimenteren met het aanbieden van verschillende prijzen.

Basisprijs 135 € Inbegrepen zijn basisonkosten van de begeleiders, zaalhuur, lunch, koffie/thee/water en versnaperingen, btw.

BasisprijsPlus 185 € De basisprijs vergoedt op geen enkele manier de vele uren voorbereidingstijd van de begeleiders . Als je hierin kan en wenst bij te dragen, kun je kiezen voor de BasisprijsPlus . Je bouwt op die manier ook mee aan een fonds voor mensen die aan onze initiatieven willen deelnemen, maar het geld nu niet ter beschikking hebben.

BasisprijsMin Laat de bijdrage geen barrière zijn om te komen. Als de basisprijs voor jou nu niet haalbaar is, geef ons een seintje via hosts@artofhosting.be, dan kijken we samen wat kan.

Inschrijven
Je vindt een online formulier op www.artofhosting.be

Vragen?
Mail naar hosts@artofhosting.be

Art of Hosting is de kunst om échte gesprekken
op gang te brengen, te dragen en te leiden.

 

Team van begeleiders

Dirk Sturtewagen
www.portaalvandestilte.be
De wondere wisselwerking tussen binnen- en buitenwereld, tussen beleving en expressie, heeft mij altijd gefascineerd. Toen ik in 1996 met mijn gezin in Galmaarden neerstreek, was ik onder de indruk van de sereniteit en de schoonheid die het landschap uitademde. Hieruit ontstond de drive om met stilte als grondtoon iets maatschappelijks te gaan doen. In het hart van het Stiltegebied Dender-Mark, het eerste officieel erkende in Vlaanderen, startte ik, samen met een groep van gelijkgestemden, Waerbeke op. Deze sociaal-culturele beweging koestert en bevordert stilte, rust en ruimte als voorwaarde tot leefkwaliteit.

Erik Mathijs
Mijn interesse gaat uit naar duurzaamheid en hoe we duurzaamheid collectief in de wereld kunnen zetten. Opgeleid als bio-ingenieur en econoom ben ik sinds 2001 hoogleraar aan het Departement Aard- en omgevingswetenschappen van de K.U.Leuven. Tot 2008 was ik voorzitter van DP21, een vzw die ijverde voor dialoog en participatie in de landbouw- en voedingssector. Sinds een aantal jaren ben ik actief in een aantal transitie-initiatieven, zoals Plan C, het Vlaams transitienetwerk duurzaam materialenbeheer. Tenslotte ben ik lid van SOL, de Society of Organizational Learning, en The Presencing Institute Community, twee internationale netwerken van onderzoekers, bedrijfsmensen en consultants.

Ivo Bols
www.cbo.be
Als zaakvoerder van een IT bedrijf en een coachingpraktijk sta ik met mijn 2 voeten in het bedrijfsleven. Ik pas er al jaren ‘organisch management’ toe: hierbij staan participatieprocessen centraal. Ik begeleid bedrijfsleiders naar een hoger bewustzijn en nodig hen uit om de impact van hun leiderschapsstijl te onderzoeken. Ik begeleid ook groeigroepen, onder meer rondom ‘Leven vanuit 9 spirituele inzichten’, ‘De kracht van echte mannen’ en ‘The power of your personality’. Iedere dag opnieuw streef ik naar authenticiteit en een win-win-win: voor mezelf , voor de ander, en voor het grotere geheel.

Julie Arts
www.artsofsensing.be
Ik werk als consultant en host in organisaties (bedrijven en overheden), waar ik kleine en grote transities faciliteer. Mijn klanten zijn op zoek naar een wijze om om te gaan met de snelle en doortastende veranderingen in hun organisatie, hun omgeving en de samenleving. Deze periode van transitie vraagt om een nieuwe orde van oplossingen en leiderschap, en om nieuwe manieren van waarderen, samen-werken en samen-leren, die gedragen worden door al de betrokkenen. In een co-creërend proces van procesbegeleiding, dialoog, onderzoek en ontmoetingen ga ik met mijn klanten deze uitdaging aan.

Ria Baeck
Ik ben gefascineerd door gemeenschappen en groepen, en hoe we ze beter kunnen laten functioneren; welk soort leiderschap is er nodig om het volledige potentieel te benutten? Mijn aandacht gaat telkens uit naar het hier-en-nu toepassen, in plaats van ‘praten over’. Ik begeleid transformatie voor individuen (therapie en coaching), organisaties (hosting en supervisie) en de maatschappij. Ik combineer een diep mededogen, een groot lichaamsbewustzijn, een waaier van ervaringen en deskundigheden én zin in het leven. Ik ben altijd op zoek naar het nieuwe, de volgende stap die mogelijk is. Ik ben Steward van het Art of Hosting netwerk, initiatiefnemer van Levend Vlaanderen, en actief in verschillende inter-nationale initiatieven, projecten en samenwerkingsverbanden.

Stien Michiels
www.ziraffa.be
Procesfacilitatie, dialoog hosting, human design coaching en schrijven: bij alles wat ik doe, streef ik ernaar een open en veilige ruimte te creëren waarin mensen authentiek aanwezig kunnen zijn. In bedrijven, organisaties en overheden ontwerp en (co)-host ik al meer dan 10 jaar processen, gaande van leervragen tot creatief denken, open space en andere vormen van co-creatie waarbij zowel onze collectieve intelligentie als onze diepste kern worden aangeboord. Particulieren begeleid ik bij het ervaren van hun unieke zijn door human design en opstellingen, mijn teksten tot slot zijn een open uitnodiging naar anderen om zich te laten raken en houden mij gezond.

 


Volgende: Art of Hosting april'10
Vorige: Projecten
Terug naar Welkom