Mijn Visie

Onze wereld heeft behoefte aan wijze leiders...

leiders met een visie voor en vanuit het geheel; met een verbinding tussen doelgerichtheid en gevoel. Niet emotionaliteit, maar met het hart op de juiste plaats. Mensen die het beste uit zichzelf kunnen boven halen en dus ook het maximum kunnen realiseren in hun bedrijf, gezin, buurt of organisatie. Die zelf ont-dekt hebben, met vallen en opstaan, wat hun hoogste potentieel is. Niet hun hoogste intellectueel kunnen; niet hun sterkste karaktertrek, maar dat wezenlijke, dat unieke, dat van-zelf-sprekende, dat dienstbaar is en verder ziet. Veel verder dan het gangbare denken; voorbij de gekende hokjes, de bekende theorieën… het ontwaren van de complexe systemen, het innerlijk weten van onzichtbare verbindingen; met oog voor het mysterie, het leven zelf.

 

…en gemeenschappen.

Plaatsen waar je je thuis kan voelen, waar je écht kan praten over wezenlijke dingen, waar creativiteit wordt verwelkomd. Niet het oude idee van een gemeenschap waar alles ‘moet kunnen’; niet de beperkende, sociale controle van een typisch dorp; maar ruimte voor authenticiteit en verbinding. Uniekheid: je eigen ding zeggen en doen; jouw facet van het geheel. Verbondenheid die storing verwelkomt, die vreugde beleeft aan andere ervaringen en gezichtspunten; die werkelijke dialoog hoog in het vaandel voert: de ervaring van het geheel, zowel jij als ik – en alles.

 

Leiderschap: van binnenuit... …

betekent praten en handelen vanuit een innerlijk referentiepunt, onafhankelijk van de verwachtingen van anderen, verbonden met je eigen innerlijk bron. Je innerlijk leiderschap leven daar waar je bent: met collega’s, tussen vrienden, in je familie… Het bewustzijn groeit dat we alleen iets kunnen veranderen ‘daar’, als we zelf - hier - veranderen. Confusius schreef het reeds eeuwen geleden: De eerste vereiste voor een leider is zichzelf te kennen.

 

…en collectief.

Terwijl we bewust worden van de complexiteit van de wereld waarin we leven en terwijl we ons dagelijks leven voelen veranderen met grote snelheid, groeit onze zekerheid dat het niet meer mogelijk is voor één man of vrouw om dit allemaal te beheren, om helder te zien wat de beste volgende stap is. We hebben nood aan alle facetten van de edelsteen voor het leiderschap van de toekomst. De groep zal zichzelf leiden, samen. Het collectief zal leiden. Niet meer één man die verondersteld wordt om het allemaal te weten of het beter te weten of de beste visie te hebben. We zullen diversiteit vieren op alle niveaus van gemeenschap, economie en politiek.

 

Ervaren...

Deze mooie woorden over leiderschap en gemeenschap betekenen niks in de wereld of in je dagelijks leven, als je ze niet kan ervaren. Handelen vanuit innerlijk leiderschap – in elke situatie nederig buigen voor je waarden en principes– wordt alleen een gewoonte door het te doen, telkens opnieuw.

 

...en integreren

Deze keuzes maken, telkens opnieuw, maakt je congruent, maakt je heel. Alle niveaus van zijn (fysisch, emotioneel, mentaal en spiritueel) hebben hun eigen aandacht nodig en hun eigen ruimte voor groei en transformatie; in je persoonlijke, innerlijke ervaring en in het verbinding leggen met de anderen. De rechterhersenhelft – intuïtie, emoties, lichaam – moet in evenwicht worden gebracht met analyse, structuur en doel. Daar kunnen werkelijk nieuwe, levengevende oplossingen uit ontstaan. Ervaren en integreren zijn de sleutels voor blijvende verandering. Principes en waarden moeten worden be-lichaam-d, geïncorporeerd. Als een nieuw inzicht zichtbaar wordt in het handelen, dan is er een transformatie gebeurd, dan is een verandering verworven.