Levend Vlaanderen

Levend Vlaanderen

Mijn visie

Levend Vlaanderen is een project op grote schaal – Vlaamse schaal - dat het lokaal en actief burgerschap wil ondersteunen. Het focust op het grotere verhaal, waardoor lokale initiatieven of nieuwe initiatieven rond een bepaald thema (Koningsmolen, Centrum Waerbeke, Transitiesteden, Duurzame Kempen enz.) kunnen gesteund worden in hun verdere ontwikkeling en waardoor andere en nieuwe initiatieven kunnen ontstaan. De focus is dus ruimer dan deze initiatieven, en Levend Vlaanderen wil vooral verbindingen ondersteunen en laten ontstaan tussen actieve individuen – meestal burgers genoemd – en tussen de zogenaamde ‘change agents’ vanuit hun professionele kader in organisaties, bedrijf of overheid. We richten ons dus zowel op de publieke, private als civiele sector.
De ondersteuning bestaat er vooral in competenties aan te reiken die deze verbindingen en samenwerkingen – en de gesprekken die daarvoor nodig zijn! – kunnen doen slagen, zodat hulp van experten of facilitatoren van buitenaf niet of minder nodig zijn. We willen vooral deze competenties verhogen en verspreiden. Er gaan volgens mij te veel kansen verloren doordat mensen en sectoren (te veel) alleen bezig zijn en ieder probeert het eigen wiel uit te vinden, maar vooral ook dat mensen niet weten hoe de samenwerkingen tot stand te brengen en te laten slagen. Vaak merken we op dat er ‘iets’ mist; en we weten dat er ‘meer’ mogelijk is!

Korte geschiedenis
In December ’08 kwamen we tweemaal met een aantal mensen samen, op uitnodiging van Lieven, Erik en mezelf. Een derde keer werd twee keer gepland, maar omstandigheden maakten het telkens onmogelijk.
Toen is de energie uitgegaan naar de eerste Nederlandstalige Art of Hosting training in februari ’09, die duidelijk Voor Vlaanderen in zijn doelstelling en titel had. Een aantal mensen van de originele groep waren aanwezig, anderen zijn meer op de achtergrond verdwenen. Na deze training werden een heel aantal mensen actief in de Koningsmolen en zijn diverse deelprojecten. Levend Vlaanderen werd nog zelden genoemd.

Toch heeft het mij niet losgelaten en de enkele gesprekken rond een volgende Art of Hosting training maakten mij duidelijk dat ik deze droom en visie nog steeds koester en vorm wil geven.

Dit schreef ik begin dec. ’08:
We zijn begonnen. Met zes rond de tafel, in één van de verbouwde stallen van de Koningsmolen. We willen iets op gang brengen in Vlaanderen.
Levend Vlaanderen

Onze focus is niet wat er mis loopt, maar we richten ons op wat er mogelijk is. Hoeveel mensen zijn er niet bezig om op de één of andere manier het leven voor henzelf èn enkele anderen beter te maken?
Levend Vlaanderen

Vooralsnog is er geen plan, wel de intentie om te verbinden. Mensen verbinden. Gemeenschappen verbinden. Sectoren verbinden. Allemaal ten dienste van het leven, ons leven, hier in Vlaanderen. Ook de intentie om te ont-dekken, om te laten ont-vouwen, te laten ontplooien.
Levend Vlaanderen

De diversiteit was dadelijk aan de orde, komende uit al die verschillende sectoren met hun eigen taal, hun eigen gevoeligheden. Maar wat een rijkdom, wat een palet aan mogelijkheden! Wat wordt mogelijk als we dat samen inzetten en hier lokaal verankeren?
Levend Vlaanderen

We kijken niet in 'probleem en oplossing', maar we willen ons verbinden met het leven, dat alsmaar doorgaat. Een leven dat betekenisvol is en dat ook plezier geeft! Kan Vlaanderen een levende, bruisende regio worden als inspirerend voorbeeld in een Europa van de regio's?

Hoe verder?
Ik ben dus nu op zoek naar een kerngroep die gepassioneerd is om Levend Vlaanderen mee waar te maken. Erik Mathijs is al mee enthousiast om hier mee in te stappen.
De eerstvolgende vorm zal – hoogstwaarschijnlijk - een volgende Art of Hosting training zijn.
Het proces zal echter niet ophouden na deze training en het project zal (veel) meer inhouden dan AoH trainingen alleen. Dus als je passie hebt, een ruime visie en een lange adem...

Ria
17 sept. ‘09


Volgende: Stilte en Rust voor Gezondheid en Welzijn
Vorige: Art of Hosting voor Vlaanderen
Projectenlijst: Projecten
Terug naar Welkom