Leertraject Systeem Intelligentie

Leertraject: Systeem Intelligentie

intervisie / peer-to-peer
supervisie / coaching
Kijken naar en handelen in de wereld van nu!

Systemen:

Kijken naar en leren zien van systemen:
- Intra-persoonlijk: Ik en mezelf
- Inter-persoonlijk: Ik en de ander
- Systemisch: Ik en het systeem
De intelligentie van het systeem ervaren dat we samen zijn: collectieve intelligentie en collectieve wijsheid.

Intervisie of Peer-to-Peer

Buiten de context van de eigen organisatie, in de sfeer van een peer-to-peer coaching, biedt ons Leertraject een gestructureerde vorm van intercollegiaal contact en maandelijkse reflectie. Het geeft de mogelijkheid te werken aan professionele en organisatorische thema’s in een vertrouwelijke omgeving, met gelijkgezinden die je ondersteunen én uitdagen. Met een groep collega’s uit diverse sectoren leer je met en aan mekaar door het uitwisselen van ervaringen en het opzetten van nieuwe leermogelijkheden.

Supervisie of Coaching

De Leertrajecten worden begeleid door twee ervaren begeleiders die deskundige inbreng hebben betreft nieuwe ontwikkelingen uit zeer diverse werkterreinen, en die een veilig en krachtig klimaat scheppen voor gezamenlijk, diepgaand onderzoek. Deze combinatie zorgt voor een hoge kwaliteit van leren en ontwikkeling die je niet leert in boeken, presentaties of discussies.


‘Systems Intelligence’ beschrijft perfect de kennis, deskundigheden en perspectieven die we willen doorgeven aan anderen:
“By Systems Intelligence we mean intelligent behaviour in the context of complex systems involving interaction and feedback. A subject acting with Systems Intelligence engages successfully and productively with the holistic feedback mechanisms of her environment. She perceives herself as part of a whole, the influence of the whole upon herself as well as her own influence upon the whole. By observing her own interdependence in the feedback intensive environment, she is able to act intelligently.”
Esa Saarinen and Raimo P. Hämäläinen


Opzet LeerTraject

Het LeerTraject loopt over een gans werkjaar, met elke maand een hele dag inter- en supervisie. Ieder kiest vrij de data die passen, maar we raden aan minstens 4 data uit te kiezen omwille van continuïteit.

De deelnemers verbinden zich om met inzet deel te nemen. Vanzelfsprekend heeft iedere deelnemer de intentie om te reflecteren op eigen gedrag, methodieken en opvattingen; en ook om van anderen, met anderen en aan anderen te leren.

Er is geheimhouding van wat anderen in de groep besproken hebben.

Een LeertrajectDag:

Elke dag in deze Leertrajecten geeft aandacht aan de volgende drie pijlers:

Het nieuwe paradigma:
Uitdiepen van stukjes theorie uit het nieuwe paradigma, en aanverwante oefeningen; gerelateerd aan eigen concrete werksituaties.

Systemisch perspectief:
Persoonlijke, werk-gerelateerde vragen kunnen uitgediept worden door verschillende systemische methodieken:
- Systemisch Opstellingenwerk
- Peer-to-Peer Coaching
- Invidividuele, Systemische Coaching binnen de setting van de groep
Een deel van het gezamenlijk en individueel leerproces zal zijn om duidelijk te leren onderscheiden welke aanpak wanneer geschikt en noodzakelijk is. De supervisie staat garant voor een duidelijke feedback en geeft een richting aan, die je persoonlijke ontwikkeling ondersteunt.

Nieuwe mogelijkheden:
Waar mogelijk wordt het leer- en ontwikkelingsproces verder gezet op de werkplek door ‘Action Learning’. Dit betekent “al doende leren” met een sterk accent op reflectie van de basisaannames die (onbewust) ons handelen drijven. Hier is de inbreng van de leer-collega’s en de supervisoren van onschatbare waarde om een frisse kijk en nieuwe perspectieven te kunnen aanbieden.

Wat het je brengt:

Intra-persoonlijk: dieper inzicht in eigen potentieel en eigen beperkende patronen in denken, voelen en handelen.

Inter-persoonlijk: dieper begrip en respect voor het anders-zijn van de anderen; communicatie die efficiënter en effectiever is

Systemisch: een steeds groeiende bewustwording in systemisch kijken, denken en handelen.

Nieuwe paradigma: Toepassing van vernieuwende theorieën en concepten op dagdagelijkse praktijk.

Collectieve Intelligentie: Diepgaande ervaring in verschillende methodieken van collectieve intelligentie als stapstenen naar collectieve wijsheid.

Kortom: transformatie!

Voor wie?

We richten ons op mensen die zich engageren om hun hoogste potentieel te ontwikkelen, die zich willen inspireren om - door hun werk - een grotere bijdrage te leveren aan de wereld en die open zijn voor nieuwe manieren van aanpak.
Wij mikken op een grote diversiteit. De creativiteit wordt verhoogd door te werken met mensen uit verschillende disciplines en sectoren, die elk hun eigen perspectieven meebrengen.

Aantal deelnemers:

We werken elke dag met een groep tussen 6 en 16 personen. Bij meer inschrijvingen plannen we extra dagen.

Als U een groep van minimaal 8 personen samenbrengt, komen we naar u toe!

Plaats:

Heerlijckyt van Elsmeren, een verbazend rustige, eeuwenoude plek; vol rust en natuurlijke energie! Weg op Halen 2; Geetbets.

Data:

dond 16 nov; woensd 13 dec;
woensd 17 jan; vrijd 9 febr;
dond 15 maart; maand 16 april;
dinsd 8 mei; vrijd 15 juni
telkens van 9.30u – 18u.

Prijs:

Per dag:
profit: 195,- +BTW
social profit: 165,- +BTW
zelf betalen: 135,- +BTW
4 dagen of meer: 10% korting
8 dagen: 15% korting

Deze prijs is inclusief:
- begeleiding
- verblijf, maaltijd en snacks
- telefonische ondersteuning tussen de sessies indien nodig
- nota’s en referenties
Betaling in maandelijkse schijven is mogelijk. Neem contact met ons op als je budget beperkt is.
Deelnameprijs storten op: Vitis 001-3834298-61, met vermelding van naam deelnemer.

Inschrijven en alle inlichtingen:

via email of via telefoon: 013/31.59.76 of 0473/50.21.76

Begeleiding

Ria Baeck en Julian Still

Download de volledige brochure hier


Volgende: Meeting the Collective Shadow - Zwitserland
Vorige: Vrouwen Moving the Edge
Terug naar: Welkom