Herstel En Leefkwaliteit

Het Psychiatrisch Centrum St.Jan de Deo uit Gent organiseerde een dag rond Herstel en Leefkwaliteit, met betrokkenen uit alle lagen van de samenleving, op 19 nov. '09. Ik verzorgde begeleiding in de voorbereiding met het team, en uitvoering en grafisch luisteren op de namiddag zelf. Resultaten van deze samenkomst vloeiden verder in een internationale conferentie, april 2010.
In september '10 verscheen er een artikel in
psyche, onder de titel "Een World Café over herstel en leefkwaliteit. Een innoverende techniek voor een innoverende visie."
Artikel kan
hier gedownload worden.


 

Hieronder het verslag zoals neergeschreven door de organisatoren zelf.

 

"Op donderdag 19 november 2009 beleefden we een remarkabele namiddag in Sint-Jan de Deo in Gent. Een 65-tal genodigden gingen met elkaar in gesprek tijdens een 'World Café' over Herstel en Leefkwaliteit. Een divers gezelschap van ervaringsdeskundigen, familieleden, hulpverleners, mantelzorgers en beleidsmakers gingen lukraak in kleine groepjes van vier personen de dialoog aan. In drie gespreksrondes van elk dertig minuten werden volgende essentiële vragen geëxploreerd: "Vanuit je eigen persoonlijke ervaring, wat is jouw stukje wijsheid over de relatie tussen leefkwaliteit en beperkingen/handicaps?" en "Wat is belangrijk in zorg en hulpverlening als de leefkwaliteit van de zorg- of hulpvragen centraal staat?" en ten slotte "Wat vragen e aan het beleid, en wat vragen we aan de maatschappij als geheel, als we leefkwaliteit centraal stellen?"
Kleine café-tafeltjes, frisse dranken, gekleurde stiften, witte tafelkleden werden vol geschreven met vernieuwende ideeën, inzichten, eisen, dromen en beleidsuggesties.

 

Er werd gesproken vanuit het hart en het hoofd; er werd met milde aandacht naar elkaar geluisterd; er werd geschreven, gekrabbeld, getekend en gespeeld, er was plezier en ontroering, er was gedeelde hoop en verwachting. Het World Café werd afgesloten met een gezamenlijke oogst. In een plenaire sessie stroomden de ideeën door van tafel naar tafel en naar de ganse groep aanwezigen.

 

De initiatiefnemers, met name de 'Werkgroep Herstel en Leefkwaliteit' van P.C.Sint-Jan de Deo gingen met deze oogst verder aan de slag. Zelfredzaamheid, zelfhelend vermogen, ervaringsdeskundigheid, continuïteit in zorgverlening, bondgenootschap, individuele trajecten, vertrouwen, gelijkwaardigheid, netwerken, lotgenotencontact, arbeidszorg, hoop, stigma, positieve beeldvorming en luisteren, vertrouwen, echtheid en dialoog ware de hot items.

 

"Er mag een hoek af.", "Er moet buiten de lijntjes gekleurd worden", "Hoop doet leven maar nu en dan een schop onder je kont.", schreven de deelnemers. De psychiatrie moet kantelen, veranderen, van boven naar beneden en van binnen naar buiten. Een andere zorgrelatie is mogelijk, dat bleek overduidelijk uit deze indringende multi-loog.

 

De 'Werkgroep Herstel en Leefkwaliteit' formuleerde hieruit een aantal

prangende kwesties die worden voorgelegd aan een internationaal en nationaal experten forum, dat zal plaatsvinden op donderdag 29 april in de Turbinezaal van de Centrale in Gent.


Ondertussen is dit vervolg ook al voorbij en was een zeer groot succes. U kan alle lezingen nakijken en enkele sfeerbeelden bewonderen.

 


Volgende: Stilte en Rust voor Gezondheid en Welzijn
Vorige: Hosting en Begeleiding
Terug naar Welkom