Barrieres Voor Leren Oplossen

Barrieres voor Leren Oplossen

Een workshop voor ouders, onderwijzers, leraars, opvoeders en ieder die begaan is met kinderen en jongeren, om te helpen bij moeilijke leer- en gedragsituaties, door het gebruik van Opstellingen.

Veel kinderen hebben het moeilijk om zich echt te engageren in het leren, ondanks hun goede intentie. Dit bepaalt vaak hun gedrag of hun motivatie om naar school te gaan, en zeker en vast beïnvloedt het hun resultaten. Het effect hiervan op de ouders en de school kan zeer groot zijn. Ieder probeert het kind in kwestie te helpen. De focus hiervan ligt meestal op het individuele kind, waardoor vaak niet gezien wordt dat er verdere, contextuele dynamieken in het spel zijn.

Meer en meer stemmen gaan op om te kijken naar de invloed van het gezin, de klas en de hele school; en zelfs de buurt en verdere samenwerkingsverbanden. Deze workshop biedt een gelegenheid om hier een dieper inzicht in te verkrijgen.

Door onze samenwerking met het project Enhancingchildrenslearning willen we deze workshop aanbieden: door het gebruik van Opstellingen oplossingen ondersteunen voor deze moeilijke kwesties. We zullen kijken naar het hele systeem of de hele context van een probleem: simpel en vlug. We zullen kijken naar vragen als:
Wat gebeurt er in de wijdere context?
Wat is er vroeger gebeurd?
Welke gedragspatronen houden het probleem in stand?
Wat ligt aan de grond van dit probleem?

Systeemopstellingen kunnen ons inzicht geven in vragen betreffende:
- het ondersteunen van houding en motivatie
- het voorkomen van schoolmoeheid
- hoe efficiënter leren
- de verschillende culturen binnen de school
- hoe omgaan met agressie
- de plek die men inneemt binnen de school

Iedereen die betrokken is bij, of werkzaam is in het onderwijs - en uiteraard ook ouders van leerlingen - zijn welkom.

Momenteel is er geen datum gepland, laat ons een berichtje als dit je aanspreekt. 0473/50.21.76

Begeleiders

Ria Baeck en Monik Vervliet


Volgende: LeerGroep 07-08
Vorige: Systemische Benaderingen van Leren en Opvoeden
Projectenlijst: Projecten
Terug naar: Welkom