Art of Hosting april '10

Training Art of Hosting and Harvesting Meaningful Conversations

 

Vanaf 2006 werden Art of Hosting trainings in Vlaanderen georganiseerd, maar het was pas in febr.'09 dat kleine stapjes gezet werden specifiek gericht naar de Vlaamse situatie. Deze training en samenkomst richt zich helemaal op het verder in beweging brengen van Vlaanderen.
Deze training werd geannuleerd en vervangen door de Open Leerdag Art of Hosting van 11 juni 2010.


Goesting om samen te bouwen

aan buurt, organisatie

en samenleving in Vlaanderen?

 

23-25 april 2010

La Foresta, bij Leuven

 

Met anderen de kunst leren
om gesprekken die er toe doen
op gang te brengen, te dragen en te leiden.

 

Onze wereld draait vierkant, en ook in Vlaanderen is er behoefte aan meer zin, veerkracht en verbinding. We hebben mensen nodig die hun passie verbinden met de nood die ze zien en ervaren, en dan – ondanks alles – een idee lanceren, een nieuwe stap zetten, een initiatief realiseren. Samen met anderen, want dat is de sleutel.

 

Mensen bijeenbrengen en ze laten praten op een betekenisvolle manier is hierin essentieel. Niet de expert of trainer zijn, maar mensen leiden naar een nieuwe manier van samen bouwen en creëren. Leiderschap dat de dingen organisch laat groeien, het beste in mensen naar boven haalt en ieder uitnodigt tot constant leren.

 

De training Art of Hosting Meaningful Conversations richt zich tot mensen die een verschil kunnen maken, in de lokale politiek, in het sociale en culturele werk, in het bedrijfsleven, het onderwijs, de welzijnssector, de gezondheidszorg … en die vooral van mekaar willen leren en mekaar willen steunen. Zodat we samen een Levend Vlaanderen kunnen vormen!

 

Houd deze data alvast vrij!
vrijdagochtend 23 april tot zondagnamiddag 25 april 2010

 

Begeleiding
Maria Scordialou, Sarah Whiteley en Ria Baeck, stewards van de internationale Art of Hosting gemeenschap; in samenwerking met Julie Arts, Ivo Bols, Erik Mathijs, Stien Michiels en Dirk Sturtewagen.
Bepaalde delen van de training gebeuren in het Engels. Vertaling is voorzien.

 

Plaats
Training vindt plaats in La Foresta, dichtbij Leuven, een sobere plek in een aangename, groene omgeving.

 

Voorproeven
De methodieken aan de lijve ondervinden in Café Verwondering op 11 maart 2010 in Koningsmolen (Eliksem). Thema: ‘Authentiek leiderschap in een wereld van verwarring en verandering ‘. Meer info: hier.

 

De Grond(-)Wet, een cahier uitgegeven door Socius, is goede voorbereidende lectuur. Het ‘... zoomt in op de veranderkracht van lokale gemeenschappen in het kader van duurzame ontwikkeling’. www.socius.be

 

Vragen? Mail naar aohvlaanderen@gmail.com Meer gedetailleerde info volgt spoedig hier.


Geïnteresseerden die bijvoorbeeld een training wensen in Open Space Technology, één van de pijlers waar Art of Hosting op rust, kunnen ook deelnemen aan een training georganiseerd in Brussel, in het Frans, einde maart '10.


Volgende: Café Verwondering maart'10
Vorige: Open Leerdag Art of Hosting
Terug naar Welkom